Ga naar de inhoud

Wat is het verschil tussen een plotter en een pantser?

  • door
boek gratis aanbieden - wat verdien je per e-book - overtuigende flaptekst - verschil plotter pantser

Ben jij een boek aan het schrijven? Ben jij een plotter of een panster? Lees hier wat het verschil is tussen een plotter en een pantser.

Wat is een plotter?

Een plotter is een schrijver die van tevoren het plot of de verhaallijn van een verhaal helemaal uitwerkt, voordat hij begint met schrijven. Vaak heeft zo’n schrijver uitgebreide schema’s, synopsis, hoofdstukbeschrijvingen en misschien nog wel meer om het hele verhaal te plannen voordat ze aan het echte schrijfproces beginnen.

Plotter-schrijvers investeren veel tijd in onder andere het uitwerken van personages, het bepalen van plottwisten en het vaststellen van de richting van het verhaal voordat ze beginnen met het schrijven van de scènes. Vanwege hun gestructureerde aanpak hebben ze vaak een duidelijke visie op het verhaal en kunnen ze gerichter schrijven aan bijvoorbeeld het ontwikkelen van personages.

Hoewel plotters zich vaak aan een vooraf bepaald plan houden, kan er tijdens het schrijven altijd nog ruimte zijn voor spontaniteit en aanpassingen.

Wat is een pantser?

Een pantser daarentegen is een schrijver die juist niet van tevoren een gedetailleerd plan maakt voor het verhaal. Een pantser begint met schrijven en ziet wel hoe het verhaal zich ontwikkeld. Ze vertrouwen vaak op hun intuïtie en creativiteit om het verhaal te ontwikkelen tijdens het schrijfproces zelf.

Vaak beginnen pantsers met een algemeen idee, zoals een personage of een situatie, en laten ze het verhaal zichzelf ontwikkelen tijdens het schrijven. Ze verkennen een plot, ontwikkelen personages en onthullen de thema’s geleidelijk, zonder een vast plan te hebben van waar het verhaal naartoe zal gaan. Deze benadering kan leiden tot onverwachte wendingen en spontane creatieve inzichten tijdens het schrijven.

Hoewel pantser-schrijvers minder georganiseerd lijken dan plotters, betekent dit niet dat hun proces minder doelgericht is. Wel kan het ‘pantsen’ ervoor zorgen dat er meer herzieningen en herschrijvingen nodig zijn om inconsistenties op te lossen of om het verhaal beter te stroomlijnen.

Wat is het verschil tussen een plotter en een pantser?

Dus hoewel zowel een plotter als een pantser een schrijver is, zit er een groot verschil tussen een plotter en een pantser. Ze hebben verschillende benaderingen van het schrijfproces: plotten houdt in dat je van tevoren het verhaal plant, terwijl pantsen meer draait om spontaniteit en ontdekking tijdens het schrijven.